Share with me via Nextcloud

MỘT SỐ PHẦN MỀM THÔNG DỤNG CHO CAMERA

Bạn chọn phần mềm phù hợp với loại camera của mình và download đúng phiên bản dành cho điện thoại của bạn

Phần mềm CamHi

Link tải cho Android

Download

Link tải Ios(iphone)

Download

Link tải cho PC

Download

Phần mềm Ps6 cho NVR 8CH, 16CH,32CH

Link tải cho android

Link tải cho IOS (Iphone)


web icon

Phần mềm VRcanera

Link tải cho Android

Link tải cho Iphone

Phần mềm xem camera V380

Link tải cho Android

Link tải cho IOS (Iphone)


Phần mềm XMeye (cho các dòng camera ip wifi)

Link tải cho Android

Link tải cho IOS (Iphone)